یک مهندس عمران

بیشتر مطالعه کنیم، بهتر کار کنیم

یک مهندس عمران

بیشتر مطالعه کنیم، بهتر کار کنیم

یک مهندس عمران

سلام دوستان
حمیدرضا وجدانی نژاد هستم
فارغ التحصیل مهندسی تکنولوژی عمران
بدلیل تحصیل در هنرستان کلمه تکنولوژی به مهندسی عمران اضافه شده است
در دوران دانشجویی در مطالعه کردن کم گذاشتم ولی حالا و بعد از یکسال که از فارغ التحصیلی م گذشته میخواهم بیشتر مطالعه کنم و بهتر عمل کنم
یا علی

بایگانی